Ib_klasė_lietuvių k._R.Vaitkevičienė
(Ib)

Skyrybos užduotis, šalutiniai sakiniai.